За осигуряване на качествено и навременно обслужване на клиентите разполагаме със собствен автомобилен парк и търговска мрежа от складове и магазини на територията на цялата страна.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved