“БУЛТЕКС 99” ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани служители с богат опит в производството и търговията с работно облекло и лични предпазни средства по охрана на труда, което гарантира срочното и качествено изпълнение на поетите от фирмата договорни задължения. Внимателният и прецизен подбор на кадрите и тяхната висока мотивация за работа се доказват и от бързото и прогресивно налагане на фирмата както на българския, така и на чуждите пазари.

 

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved