26 АПРИЛ 2013 г. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ТРУДА – 2013 г

2013-10-17 13:21:20

         На 26.04.2013 г., по повод „28-ми Април – Световен ден за безопасност и култура на труда”, Бултекс 99, съвместно с Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и Областен съвет по условия на труд” – Пловдив организираха „Първата национална изложба на нагледни агитационни материали”, представени от единадесетте клуба на специалистите по БЗР от страната и членуващите към тях предприятия.

            Честването се проведе на територията на търговската база на БУЛТЕКС 99 в град Пловдив, ул. Карловско шосе № 8. Официални гости на събитието бяха: г-н Георги Милчин - главен секретар на ИА ГИТ, г-н Георги Игнатов - заместник областен управител на Област Пловдив, г-н Ангел Хронев - изпълнителен директор на ТПК - Пловдив, г-жа Розалия Джинева - директор на ТП НОИ - Пловдив, главен експерт Боряна Барбукова - Международна организация на труда, доц. Зара Петкова - зам. национален консултант по професионални болести, към министерството на здравеопазването, главен експерт Ива Бояджиева - областна инспекция ГИТ, главен експерт Кирил Бинев - КТ "Подкрепа", експерт Боян Бойкински - КНСБ Пловдив, г-н Иван Балталийски - КТ "Подкрепа", Пловдив, експерт Кирил Тюлев - ТПК - Пловдив, г-жа Мария Мановска - директор регионална служба по заетостта - Пловдив и г-жа Таня Георгиева - директор на Областния съвет на Българския червен кръст в Пловдив.

            Програмата завърши с демонстрация на Български червен кръст, чиито екип инсценира трудова злополука с обгазяване на работно помещение, автокатастрофа с пострадал шофьор и злополука на работна площадка с мотокар.

            Ръководството на БУЛТЕКС 99 непрестанно полага грижи и работи за повишаване на професионалната квалификация на служителите си, подобряване на условията на труд и превенция на рисковете за трудови злополуки и заболявания. Социалната политика на фирмата осигурява на своите служители ежегодна лятна почивка на море, обучителни семинари и тиймбилдинги, както и възможност за допълнителна професионална квалификация и професионални обучения.

Нашият екип Ви съветва: „РАБОТЕТЕ БЕЗОПАСНО И ПОМНЕТЕ, ЧЕ НЯКОЙ ВИ ОЧАКВА!

 

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved