27 – 29 СЕПТЕМВРИ 2013 г. – ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА БУЛТЕКС 99 – СЕПТЕМВРИ 2013

2013-10-17 17:15:18

          В периода 27-29 септември 2013 година БУЛТЕКС 99 проведе ежегодния семинар – обучение на всички свои служители. Мероприятието беше организирано в черноморския ни комплекс „Свети Влас”, като в него взеха участие ръководствата и служителите от всички фирмени магазини и складове от цялата страна. Програмата на семинара беше изключително богата и разнообразна, като включваше презентации на всички регионални мениджери по градове. Ръководството на фирмата се старае непрекъснато да допълва и повишава знанията и квалификацията на своите служители, като за целта им осигурява различни социални и професионални възможности.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved