01. Октомври 2013 г. – ПРОЕКТ „БЕЗОПАСЕН ТРУД – БУЛТЕКС” – 2013 г.

2013-10-18 17:25:31

        От 1 Октомври 2013 година, „Бултекс 99” ЕООД – гр. Пловдив стартира изпълнението на проект с номер BG051PO001: „Осигуряване на безопасни и зравословни условия на труд в Бултекс 99 ЕООД, чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло на заетите лица”, по договор ESF-2303-06-11013/20.06.2013 година,  схема BG 051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”.

        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved