25. Октомври 2013 г. – ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (21-25 ОКРОМВРИ 2013 г.)

2013-10-18 17:26:54

        По повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа г-н Стефан Башев – управител на БУЛТЕКС 99 и г-жа Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция на труда” взеха участие в кръгла маса на тема „Насърчаване на културата на безопасност при работа на национално и регионално ниво и ползите от това”, която се проведе в Скопие, Македония на 25.10.2013г. На събитието присъстваха председателят на управителния съвет на EU OSHA и  представители на Норвешкия инспекторат по труда.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved