Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата "Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Бултекс 99“ ЕООД съгласно техническо задание"

2014-03-14 11:53:48

Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата "Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Бултекс 99“ ЕООД съгласно техническо задание"

Краен срок за подаване на документите: 24.03.2014г.

Документите можете да изтеглите от тук.

 

 

 

 

Разяснение

 

 

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved