Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с oбект на процедурата: „Oбучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии от обучаваща организация- провеждане на обучение за заетия персонал...

2014-07-21 13:30:27

Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с oбект на процедурата: „Oбучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии от обучаваща организация- провеждане на обучение за заетия персонал, свързано със защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон“

Номер на договора:  ESF-2303-06-11013
Наименование на проекта: “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица”

Краен срок за подаване на документите: 29.07.2014 - 17.00 часа

Документите можете да изтеглите от ТУК

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved