ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ОТКРИВАНЕ НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СИМВОЛ В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ В ГРАД ПЛОВДИВ

2014-10-22 09:09:14

 

Днес 22-ри Октомври в град Пловдив, район "СЕВЕРЕН" - пред входа на Спортна зала "СТРОИТЕЛ" се проведе официалната церемония по откриване на възпоменателен символ в памет на загиналите при трудови злополуки в страната.
Мероприятието е част от Европейската седмица по безопасност и здраве при работа под наслов: "Здравословни работни места - Управлявай стреса!"
Организатор на събитието е Бултекс 99 и Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".
Паметният символ е изграден в памет на всички загинали при трудови злополуки, но също така се надяваме, че той ще бъде и едно обещание, което институциите ще поемат като личен ангажимент, а именно: "Да работят за подобряване на безопасността и здравето в предприятията в страната!"
Официални гости на мероприятието бяха:
Инж. Стефан Башев - Управител на Бултекс 99 ЕООД и Учредител и управител на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа";
Инж. Розалин Петков - Областен управител на Пловдив;
Инж. Атанас Чернаев - Директор ТП НОИ - Пловдив;
Инж. Боян Бойкински - Председател на РС на КНСБ - Пловдив;
Г-жа Добрина Проданова - Председател на Търговско - Промишлената камера - Пловдив;
Главен експерт Александър Загоров - КТ "Подкрепа" - София;
Главен експерт Кирил Бинев - КТ "Подкрепа" - София;
Г-жа Лариса Кътова - Заместник кмет на район "Северен" - Община Пловдив;
Г-н Атанас Карадечев - известен Пловдивски скулптур и художник и автор на мемориала.
На официалната церемония присъстваха още: Членове на Клубовете на специалистите по безопасност и здраве от Пловдив и Бургас, граждани на град Пловдив и представители на медиите.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved