III-та Годишна среща на Клубовете на специалиста по БЗР в България

2015-01-25 09:32:35

Традиционната, трета по ред Годишна среща на Клубовете на специалиста по безопасност и здраве при работа се проведе на 24.01.2014 г. в град София, непосредствено преди официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса за "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2014 г.".
Участие в мероприятието взеха повече от 180 специалиста, представители на български предприятия и членове на дванадесетте учредени клуба в страната.
Официални гости на форума бяха представители на IOSH - Институцията за професионална безопасност и здраве при работа от Обединено кралство, както и членове на неправителствени организации по БЗР от Македония, Косово и Сърбия, част от BalOSHnet - Балканска мрежа за БЗР.
Мероприятието беше открито от г-н Стефан Башев - Учредител и управител на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", който представи пред аудиторията подробен отчет за дейността й през изминалата 2014 г.
Г-н Люпчо Кочовски, който е управител на Фондацията от месец септември 2014 г., информира присъстващите специалисти, че от Ноември 2014 г., представляваната от него неправителствена организация се гордее и с още едно голямо постижение, което се изразява във факта, че освен пълноправен член на ENETOSH (Европейската мрежа за образование и обучение по безопасност и здраве при работа), Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и в частност той, като неин официален представител, е пълноправен член на Управителния съвет на Мрежата и част от нейното ръководство.
Г-н Кочовски обяви и новината, че през месец май 2015 г. Фондацията ще организира първата по рода си в България Международна конференция по безопасност и здраве при работа, която ще се проведе в периода 14 - 17.05. 2015 в х-л "МИРАМАР" - Обзор.
Информация за конференцията ще бъде публикувана на официалния сайт на Фондация ЦБЗР, като членовете на Клубовете на специалистите по БЗР от страната ще могат да се възползват от уникалната възможност за участие в тридневните обучения с предимство.
По време на официалните изказвания, всеки един от дванадесетте Клуба по БЗР от страната,
имаше възможност да представи и запознае колегите си с дейността на своя клуб, както и с целите, които ръководството му си е поставил за постигане през 2015 г.
Редът на изказванията бе определен според годината на учредяване на съответния клуб, като първи бяха колегите от новоучредения клуб на специалиста по БЗР във Велико Търново.

Представители по градове:
Велико Търново - инж. Николай Спасов - ДП НКЖИ;
Благоевград - инж. Георги Стойчев - "ВиК" ЕООД;
Бургас - инж. Виолета Балева - "АКЗ Бургас" ЕООД;
Плевен - инж. Янка Петрова - "МПК - Плевен" ЕООД;
Разград - инж. Красимир Тодоров - "Амилум България" ЕАД;
Враца - инж. Валя Маркова - "Техкерамик -М" ООД;
Русе - инж. Златка Паунова - "Юта" АД;
Шумен - инж. Дияна Герова - "Рока България" АД;
София - инж. Деяна Илиева - "Доцео" ЕООД;
Стара Загора - инж. Стойка Стоева - СТМ "Селена" ООД;
Варна - д-р Цветушка Илиева - СТМ “ЕЛЕЙ 2004” ЕООД;
Пловдив - г-жа Благовеста Карова - Фондация "Център за БЗР".

Официално участие в срещата взеха и:
Г-н Малкълм Маккентайер - IOSH - Великобритания;
Г-н Фатмир Сарачини - Косово;
Г-н Милан Петковски - Македония.

Статия: http://fcbzr.org

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved