ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА за 2014 г.

2015-01-26 09:40:58

На 24-ти януари в Конферентен център "ТРАКИЯ" се проведе официалната церемония по награждаване на победителите в тазгодишния конкурс "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2014 г."
На събитието присъстваха много официални гости, представители на държавни институции и неправителствени  организации от България, но също така и международни гости от световно признати институции в областта на безопасността и здравето при работа.

Представители от България:

Г-н Гълъб Донев - зам. министър на труда и социалната политика, МТСП
Г-н Тотю Младенов - съветник на министър-председателя на Р. България
Г-жа Румяна Михайлова - директор ИА "Главна инспекция по труда" - София
Г-н Георги Милчин - секретар на ИА "Главна инспекция по труда" - София
Д-р Дарина Конова - Фокусна точка на EU OSHA за България и експерт към МТСП
Г-жа Калина Петкова - Началник Отдел "Условия на труд", МТСП
Инж. Атанас Чернаев - директор ОИ "ГИТ" - Пловдив
Г-жа Невена Каймакамова - старши юрист-консулт от Дирекция “ОИТ”- Пловдив
Г-н Александър Загоров - Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа"
Инж. Кирил Тюлев - ТПК - Пловдив
Г-жа Ренета Василева - Експерт направление "Социална защита, безопасност и здраве при работа" - КНСБ - София и други

Представители от чужбина:

Г-жа Жизела Дерик - IOSH - Великобритания
Г-н Малкълм Маккентайер - IOSH - Великобритания
Г-жа Денис Джонсън - IOSH - Великобритания
Г-н Милан Петковски - МЗЗПР - Македония
Г-н Фатмир Сарачини - Косово
Проф.  Ясмина Чалоска - Македония
Г-н Давид Томович - Сърбия
Г-н Бранко Радонич - Сърбия

Победители в конкурса за добра практика за 2014 г.:

Категория: МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ - с до 50 заети лица:
ПЪРВО МЯСТО: "ДЕВНЯ ВАРОВИК" АД
ВТОРО МЯСТО: "ВИП СТИЛ 2005" ООД
ТРЕТО МЯСТО: "ЖИЗАТЕКС" ЕООД

Категория: СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - от 50 до 250 заети лица:
ПЪРВО МЯСТО: "ТЕХНО АКТАШ" АД
ВТОРО МЯСТО: "ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД
ТРЕТО МЯСТО: "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД

Категория: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ - с над 250 заети лица:
ПЪРВО МЯСТО: "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
ВТОРО МЯСТО: "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
ТРЕТО МЯСТО: "АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД


Категория: Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд:
ПЪРВО МЯСТО: "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД
ВТОРО МЯСТО: "КЦМ" АД
ТРЕТО МЯСТО: "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД


Категория: Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа:
ПЪРВО МЯСТО: инж. Красимир Тодоров - град Разград

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА: ГРАМОТА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В СФЕРАТА НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПОЛУЧИ И Г-ЖА БЛАГОВЕСТА КАРОВА - Член на УС на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".


Мероприятието се проведе с любезната подкрепа на ИА "Главна инспекция по труда".

 

Статия:http://fcbzr.org

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved