Януарска среща на Клуб на специалиста по БЗР - Пловдив

2015-01-26 14:44:59

Първата среща за 2015 г., организирана от Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа от град Пловдив, ще се проведе на 29 януари от 15:00 часа, в залата на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" - Пловдив, ул. "Карловско шосе" № 8 в сградата на Бултекс 99.

Дневният ред ще включва:

1. Дискусия по темата за причините, довели до възникването на трудови злополуки в Пловдивска област, през изминалата 2014 г.
Насоки за контролната дейност на ИТ за 2015 г.
Лектори по темата: г-н Атанас Чернаев – Директор на ОД „Инспекция по труда„ – Пловдив.
и г-жа Невена Каймакамова - старши юрист-консулт към Дирекция ОИТ - Пловдив.

2. Обсъждане на необходима документация по безопасност и здраве при работа, задължителна за поддържане от специалистите по БЗР – информация и примерни документи.
Лектор по темата:
г-жа Благовеста Карова - Член на УС на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

3. Дискусия на тема: Необходими промени на наредбата, регламентираща статуса и дейността на лицата, изпълняващи функциите на БЗР специалист.

4. Отчет за дейността на Клуба и някои организационни въпроси. Събиране на членския внос.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved