Визита в Бултекс 99

2015-01-16 16:50:07

 

На визитата присъстваха:

- Золтан Казачай, зам.-генерален директор на Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаванe”
- Петер Стуб Йоргенсен (Дирекция F „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ”)
- Зорница Русенова- зам. министър на МТСП
- Андриана Сукова-Тошева (Дирекция Е „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ“)

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved