АДРА България - с готовност за покрепа и помощ при бедствия

2016-01-28 11:13:38

"Тази идея за създаване на екип за помощ при бедствия се роди в края на есента. Целта е да реагираме първи в оказването на помощ на пострадали в наводнения, земетресения и други бедствия. Инициативата ще мотивира доброволци /надяваме се/ от различни населени места на България. Вярваме, че ще имаме подкрепата Ви, за да направим живота на нуждаещите се хора по-добър. Имаме още малко нужда от оборудване-необходима ни е база за този екип.Една голяма военна палатка би свършила страхотна работа.Имате ли идея как бихте могли да съдействате?

Обувките са защитени с метална пластина против пробождане и с пластина против нараняване на пръстите на краката. Наметалата са водонепропускливи и се обличат върху връхните дрехи.

Бихме желали да изкажем сърдечната си признателност и благодарност на екипа на фирма БУЛТЕКС 99 ЕООД за отстъпката при закупуването, и за подаръка на седемте каски, който ни направи. Пожелаваме на целия тим от магазина на Цариградско шосе, успешна и ползотворна година. Благодарим Ви!

Благодарим и на всички наши спонсори, които повярваха в тази идея!"

Източник: АДРА България!

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved