Бултекс 99 ЕООД е "TRUE LEADER" за 2015 г.!

2016-12-08 12:47:13

Бултекс 99 ЕООД  бе отличен като "TRUE LEADER" за 2015 г.!
Церемонията по награждаване "TRUE LEADERS", организирана от ICAP Bulgaria, отличава за четвърта поредна година всички компании в страната, покриващи едновременно няколко измерими и обективни критерии като висока доходност, увеличение на персонала, кредитна стабилност и водеща позиция в сектора на дейност.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved