B 1020

Височинна защита:
Позициониращ раменно-бедрен колан (сбруя) на италианската марка FAT
Изработен по стандарт EN 358 определящ основните изисквания за лични предпазни средства.

За да видите в детайли позициониращия колан, кликнете на изображението вляво.

Можете да поръчате продукта в електронния ни магазин www.stenso.net  или да разгледате новия ни каталог за 2013/2014г. на адрес http://catalog-bultex99.com/

Марка:
Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved