PERSPECTA 1900

  Очила с поликарбонатен визьор с марката MSA, механична защита

Очилата отговарят на Европейските стандарти:
EN 166- Определя общите изисквания към ЛПС за защита на очите.
ЕN 170 - Определя изискванията към филтрите за защита от UV лъчи
ЕN 172 - Определя изискванията към филтрите от слънчево заслепяване

За да видите защитните очила в детайли, кликнете на изображението вляво.

Марка:
Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved