Кариери

Ако искате да кандидатствате за работа в нашата фирма, ето още няколко причини, за да го направите:

1. Работа в млад и динамичен екип;
2. Възможности за професионално обучение и развитие;
3. Много добро възнаграждение, обвързано с резултатите на фирмата и допълнителни стимули;
4. Възможност за работа в бързо развиваща се компания, лидер на пазара;

Можете да кандидатствате по някоя от позициите по- долу. Ако в момента няма активна позиция, за която бихте желали да подадете документи, можете да изпратите Вашето CV на email: hr@bultex99.com като запишете позицията и града, за който кандидатствате. По този начин, кандидатурата Ви ще бъде в нашата база данни и при активиране на желаната от Вас позиция, ние ще се свържем с Вас.

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б, предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).
Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „Бултекс 99“ ЕООД.
„Бултекс 99“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, бул. Васил Априлов 31 или на телефон: 032 909 700, office@bultex99.com.
В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 6 месеца. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.
При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените данни за контакт на „Бултекс 99“ ЕООД.
В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 915 3 518 или Уебсайт: www.cpdp.bg ;

Свободни позиции

В МОМЕНТА НЯМА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Кандидатствай

    "*" Полето е задължително