Обекти на БУЛТЕКС 99 в България

  • гр. Девня, административна сграда Солвей Соди АД
  • devnya@bultex99.com
  • GSM: 0889 214 889 тел.: 051 992 070
  • понеделник- петък: 08:00-16:00
  • ОБЕКТЪТ НЯМА ДА РАБОТИ НА 27,28 И 30.05!

МАГАЗИН - ДЕВНЯ

гр. Девня, административна сграда Солвей Соди АД