Обекти на БУЛТЕКС 99 в България

  • гр. Смолян, кв. Каптажа ул. Невяста (център на улицата)
  • magazin_smolian@bultex99.com
  • 0882 454 520; 0882 048 080
  • понеделник- петък: 08:30-18:00
    събота: 10:00-14:00
  • На 24.04.2021 обектът е в ревизия и няма да обслужва клиенти

МАГАЗИН СМОЛЯН

гр. Смолян, кв. Каптажа ул. Невяста (център на улицата)