Бултекс 99 ЕООД стартира изпълнението на проект по процедура BG-RRP-3.006

ное. 14, 2023 | За Бултекс

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД започва изпълнението на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение

 Пловдив, 14 ноември 2023 г. „Бултекс 99” ЕООД стартира изпълнението на проект по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” който е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Дейностите по проекта са свързани с изграждане на фотоволтаична инсталация с общ капацитет 172,8 kWp за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в търговската база и офис в гр. Пловдив, обособени като логистичен център на „Бултекс 99“ ЕООД, в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 214 kWh.

Общият бюджет на проекта е 491 616.00 лв., от които 221 227.20 лв. са безвъзмездно финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, а продължителността на проектните дейности е 18 месеца.

Проектът на „Бултекс 99” EООД за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия ще насърчи екосъобразната дейност на компанията и ще се оптимизират разходите за дейността на дружеството – основни фактори за повишаване на конкурентноспособността и подпомагане на неговото устойчиво възходящо бизнес развитие.

Реализирането на инвестициите по проекта ще допринесе и за изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентноспособна и икономически достъпна енергия, ще се насърчи децентрализацията на системата за доставка на електроенергия и ще допринесе за екологичния преход на страната.

„Бултекс 99” ЕООД е една от водещите и най-големи български компании в сферата на вноса и търговията с предпазни екипировки, работно облекло, специализирано работно облекло и лични предпазни средства, които гарантират здравословни и безопасни условия на труд, като защитават работещите от вредни въздействия на околната и работната среда. Развитието, надграждането и усъвършенстването през годините на продуктите и услугите, които „Бултекс 99” ЕООД предлага, дават възможност на дружеството да задоволи високите изисквания на пазара, на клиентите и партньорите си.