Тази година Бултекс 99 взе участие в 76-ия Събор на Българския лекарски съюз!
Събитието се проведе на 17 февруари 2024 г. в Inter Expo Center, където  делегатите на БЛС приеха и утвърдиха, с единодушно решение, обстоятелствата по подписването на предстоящия Анекс към НРД за Медицински дейности 2023-2025 г.
Д-р Иван Маджаров, председателят на Българския Лекарски Съюз, свидетелства за важните промени, които настъпват с въвеждането на Анекса. Тези промени не само отговарят на социалните предизвикателства, пред които сме изправени, но и подпомагат иновациите, които са от съществено значение както за пациентите, така и за медицинските специалисти. Също така беше приет годишният финансов отчет на БЛС за миналата година и бюджетът на Съсловната организация за 2024 година.
Вярваме, че е важно да подкрепяме българската медицина и сме щастливи, че можем да го правим чрез участието си в такива мероприятия!